August 24, 2015

Rel arusikx alu »Mìfa sì Wrrpa« (Inside Out)

Tìk’ìnkrrka oeyä a mì Yu’esey lolu oer skxom a nìn relit arusikx alu Mìfa sì Wrrpa a fko syaw nì’Ìnglìsì Inside Out.

Stum nìfrakrr relìri a ngolop ayreltseotul a ta Pixar, eltur tìtxen si nìtxan ulte yìmì ronsemä tsal fkoru fpeykìl fkeyä teri sì’efu hemsì.


Lu vur teri solalew zìsìt avopey a ’eve a fko syaw poru Rayli. Ro sngä’ikrr fìrelä arusikx, soaia sneyä rikx ne mipa tsray apxa alu Sän Fränsìsko taluna lu sempulur mipa txintìn. Nì’awve fmi sivunu Raylir mipa tìfkeytok. Slä po sngä’i livu lom spuwina eylanur, uvanur sì tsengur nì’ul’ul.

Lu mevea sna’o suteyä a mì rel arusikx. Lawnol, Tìkeftxo, Txopu, Tìsti sì Tìvä’ lu sì’efu Rayliyä. Nìran fol eyk Rayliyä hemit sì’efutsì ne kifkey wrrpayä ulte fìalo fol ke omum nìteng teyngta pefya zet tsatìfkeytokit. Nìtrrtrr Lawnol lu eykyu ponguä slä krra poet sì Tìkeftxot heykum fkol ftu kxamtseng sì’efuä Rayliyä, lahea pxesì’efu zene fmivi zivet tìfkeytokit amip nì’awtu.

Tengkrr Lawnol sì Tìkeftxo fmeri tivätxaw ulte Raylil pe’un futa tätxaw ne kelku letsim, mefo zene nivume teri tìtxur sì tìrey. Ulte krro krro, ke lu ’awa tìfkeytokur ’awa tì’efu nì’aw. Krro krro, kumìl fngo’ futa ’awsiteng tìkangkem si fte kivanom fwawnewa ’uot…

Fìrel lu ken’aw ’ipu släkop kar ’uot teri soaia sì sì’efu. Tsaw oer prrte’ loleiu ulte tsun frapor mowar sivi nì’aw tsnì nivìn tsarelit akosman.