February 9, 2017

Mi tsun …

Mi tsun oe pivlltxe nìNa’vi fa mokri.

Mehaymam loleiu oer skxom a pängkxo hu tsmukan alu WllìmDiscord. Lolu tìpängkxo letrrtrr, kea txele azey slä moe tsläpolam fìtsap (sìlpey oe tsnì pol ngati tslolam … :P )

Tsakemìl ’eykolefu oeti nitram taluna spolaw oel futa ke lu oer tskxekeng letam tìpuslltxeyä. Kezemplltxe lirvu nì’ul frakrr slä sko sngä’itseng, lolu sìltsan. Nìsìlpey layu tìluseyn.

January 21, 2017

Tìlorteri fìlì’fyayä
Lì’uä Tìoeyktìng:
hapxì pitsayä ≈ pizza slice, Pizzastück.

January 4, 2017

Ma Taronyu Tivul (tìrol)

Ma frapo,

ayngaru mipa tìrolti aralpawneng a ta Taronway leToitsye. Fparmìl oel futa lu ’o’ fte rivol. Zivawprrte’ ayngane ulte rol ko!
Wayä aylì’u:

kä ìlä ora taronyu
ma taronyu tivul!
txon pähem na’rìngne nìfnu
tul tul tul ma taronyu
ma yawnea taronyu
tul tul tul
ma taronyu tivul
ma taronyu tivul

mì zeswa (a) pefnepam tsatseng?
ma taronyu tivul
tserìsyì ’upe nìlkeftang?
tul tul tul …

lu peioang ayrr tsatseng?
ma taronyu tivul
lu poru sin apxi fratseng
tul tul tul …

tsapo vrrtep latsu nìngay!
ma taronyu tivul
menari lu na txekxumpay
tul tul tul …

set nari si a taronyu
ma taronyu tivul
sasya hufwa oer txopu lu
tul tul tul …

nivopx, ma ’eylan, tskalepti
ma taronyu tivul
ioang tsun tspivang ngati
tul tul tul …

ftu na’rìng hifwo taronyu
ma taronyu tivul
fte wäpivan mì sney kelku
tul tul tul …

uvan si syaksyuk a’ewan
ma taronyu tivul
menaritsyìp nrr nìnitram
tul tul tul …