February 9, 2017

Mi tsun …

Mi tsun oe pivlltxe nìNa’vi fa mokri.

Mehaymam loleiu oer skxom a pängkxo hu tsmukan alu WllìmDiscord. Lolu tìpängkxo letrrtrr, kea txele azey slä moe tsläpolam fìtsap (sìlpey oe tsnì pol ngati tslolam … :P )

Tsakemìl ’eykolefu oeti nitram taluna spolaw oel futa ke lu oer tskxekeng letam tìpuslltxeyä. Kezemplltxe lirvu nì’ul frakrr slä sko sngä’itseng, lolu sìltsan. Nìsìlpey layu tìluseyn.

1 comment: