April 1, 2011

Sìltsana fmawn…

… ma frapo,
txo ayngal nivong oeyä pìlokit, ayomatsum futa oeru lolu oeyä txina tìfmetok ator trram. Set, leiu oer fmawno asìltsan. Emzola’eiu! Ke lu nìftxan sìltsan na fwa oe namew livu. Slä, ftxey sìltsan, ftxey ke sìltsan, ke tsranten. Emzola’u. Ulte fìrewon oel tìmel ’upxaret teri tìkangkem ahì’i a tsayun sngeykivä’i mì hola trr. Ke lu kea txintìn slä tsaw oer srung sayi vay krr a rolun pumit.

Nìsung, fìtrr lu trr tì’o’ä. Trr a pxaya tute hìyik lu. Ke omum oel futa fì’u lu ka kifkey alu ’Rrta nìwotx … aynga omum srak? Pesengftu tsa’u zola’u?

Awngeyä ’eylanìl alu Kì’eyawn srungit awngeyä kin. Po new wivìntxu sneyä aynongyu pìlokä lì’fyat leNa’vi. Ha pamrel si ’upxareri nìNa’vi fìtsenge. Rutxe, por srung si pamrel si ’uori sìn fìpìlok. Nì’aw, hola lì’u tìyevam. Irayo.

Lefpoma trr tì’o’ä ayngaru.

No comments:

Post a Comment