September 7, 2012

Yawnea Pay

pay a pxaw oe
lu hewne sì tsyafe
syo na tsyal mì ya
rikx oe kxamlä pay tsafya …
syeha si
ftang syeha sivi
tawng äo yo
tìfnu a yo’ …
– mepunit reykikx
– mehinamit reykikx
… pxaw oe lu
nulkrr kea tìfnu
lu oeru tìkin a
payä yot ska’a
nì’i’a syeha si
tsopìr teya si
fa ya a oel kin –
payä eampin

2 comments:

 1. Tsulfätu aylì'uä leiu nga a fì'ut oel spaw nìngay ma Plumps :) Lor lu fìway fìtxan nang!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Irayo nìtxan, ma tsmukan!
   Furia tìng mikyun ta nga lu meuia.

   Delete