May 8, 2016

Rel arusikx alu Eykyu Amerika, hapxì a3ve (»Captain America 3«)

Nìn trrpxeyvam oel tsarelit arusikx alu Eyktan Amerika, Tsam aYll a slu nì’Ìnglìsì Captain America – Civil War

Lu haya hapxì maw rel arusikx alu Avengers Age of Ultron ulte wìntxu tsal humit tsaysìlenä—nìpxi teyngta pefya Eykyul Rotsersì (Captain Rogers) zet tsayfnekumti.


ta Wiki

Maw apxa tìska’a a mì Sokovia sì fwa ’awa olo’eyktanit tspolang fkol, ayeyktanìl kifkeyä pe’un futa fkoru lu tìkin a sleyku sutet a sìtxurhu zäfi*. Sweylu fwa suteri a sìtxurhu ayeyktan kllfro’. Tutan leFngap (Iron Man) mllte fohu slä Eykyur Rotsersì ke ha’ kaw’it. Pongu a wolem ’awsiteng srekrr sngä’i slivu ke’aw. Ulte krra Eykyu Rotsersìl tseri futa fko fmi sneyä ’eylanti neykivui, frapo zene pive’un teyngta pefa’osìn kllkxem.

Nì’awve, zene oe pivlltxe san fìrel lu sìltsan, ke pxaya tìpxor* nìhawng, tìwusem lu lekin txantxewvay sìk.

Ngian, ’u a ke holänga’ oer lu fwa fìrel ke lu vur teri Eykyu Amerika. Ke lu teri Eykyu Rotsersì. Lu lahea rel a teri Avengers, nìpxi teri Tutan leFngap, tì’efumì oeyä. Nìpxi, sweylu fwa tsaru fko syolaw Tutan leFngap aTsìve. Zun fko tsakem silvi zel frapol srefey ’ut ateng.

Omum oel futa sutel a mì Marvel fa fìrel muwìntxu pxeyvea yìt fayrelä arusikx ulte skxakep fo new ’ivul nì’ul’ul. Slä tì’efumì oeyä ro lawa klltseng, sute a relmì slu pxay nìhawng. Feyä vur slatsu keltsranten mì apxa vur a ka frayrel nìwotx. Mì fìrel ke lu fe’ fìtxan slä haya ayrelìri lu oer sngum nì’it…

Aynga pefya fpìl? Nolìn tsat ayngal li srak? Ftxey sran, peng oer ftxey oehu mllte aynga fuke. Txo ayngal li ke nolìn, tsakrr ayngaru prrte’ lìyevu.

Hayalovay.


Aylì’uä sì aylì‘fyaviyä Tìoeyktìng:
… futa fkoru lu tìkin a sleyku sutet a sìtxurhu zäfi ≈ … that it is needed to control people with powers (lit.: … that one needs to make people with powers tame); … dass man Menschen mit Kräften kontrollieren muss (wörtl.: … dass man das Bedürfnis hat, Menschen mit Kräften zu zähmen)
tìpxor ≈ explosion; Explosion

No comments:

Post a Comment