January 31, 2016

Tì’i’a Fìvospxìyä (#navipostaday ’eri’a)

Fpolìl futa pamrel si oe ’awlo nì’ul tì’i’aro fìvospxìyä fte muwivìntxu oeyä aysäfpìlti teri fìsäwäsultsyìp nìyll.

Tsaysuteru a pamrel si ’upxarer fratrr a fì’uri floleiä, new oe pivlltxe san Seykxel sì nitram sìk!

Zene oe pivllngay san oeri maw mawl vospxìyä slarmu ngäzìk nì’ul’ul fwa run telet sìk. Kop farmrrfen oel tsmuket oeyä, tìyawri pukä oeyä sngolä’i oe tìkangkem sivi, ulte new sivulìn oe oeyä tìk’ìn nìwotx. Ha nolopx oel tsonit a pamrel si fratrr. Tsawri ke lu kea tsap’alute.

Slä ke ’efu oel futa lu tìnui kaw’it. Kanfpìl oe a tsa’uri pxaya pamrel sarmi fìvospxì to ayvospxì zìsìtamä mì fìpìlok. Fpìl oel futa lu sngä’ikrr asìltsan zìsìtä, kefyak?

Lahea tsankumit nolew oe pivlltxe: Lu oeru tì’efu a tsun oe ivinan sì tslivam famrel leNa’vi nìftue nì’ul. Fwa inan ayngeyä fostìt fratrr ulte fmi ’iveyng, srung sarmeiyi oer. ’Efu oel futa inantswo tslamtswosì oeyä tsan’oleiul nìtxan. Fìkumìri irayo seiyi angaru nìwotx.

’Awa kumit asyen ayngaru kop: Loleiu ’o’! Tìnawri ayngeyä—ftxey way ftxey ingyentsim ftxey pamrel a trrteri—rolo’eia oer nìtrrtrr.

Säfpìlìri txantsan tsmukeru alu Le’eylan apxa irayo!

Zìsìtayvay ;)

1 comment:

 1. Tse, ma Plumps - tsun oe mivllte mì fratxele ngahu. Nìsngä'i lolu ftue fwa pamrel si. Mì hintrr apxey slolu ngäzìk fwa run txeleot a eltur tìtxen si.
  Ulte fìkintrr oe 'olìn nìtxan, ha ftang oe pamrel sivi. Lolu txantsan, na fwa tìsraw atxan 'ìp :D
  Slä fìtìkangkemviri lolu säflä nìwotx - ke srefoley oel futa ngalyop pxaya fostìt nìtxan!
  Lolu 'o' ulte sunu fwa tsolun oe ivinan ayfmawnit a ta lahea sute.
  Nìngay ke lu oer kea am'a a fìtìwäsul srung soli frapor.

  ReplyDelete