June 30, 2020

Trr akive #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä txele lu peu slantire si ngaru fte lì’fyari leNa’vi vivar nivume?


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

No comments:

Post a Comment