April 16, 2018

Tseng aTìfnunga’ (»A Quiet Place«)

Ronsrelngivop futa nga zenke pivlltxe. Ronsrelngivop futa ngaru ke tung futa sleykivu kea pamit awok kaw’it. Taluna txo nga tsakem sivi, tìyerkup.

Fì’u lu tìfkeytok relä arusikx alu »Tseng aTìfnunga’« (a slu nì’Ìnglìsì A Quiet Place).Säpllhrr: Fìvurvil kìyulat txina sìlenot vurä! Txo aynga new nivìn relit arusikx nì’awve nì’awtu, rutxe rä’ä vivar ivinan! Ivinan nìzawnong maw ayyeyfya leweopx (≈)

Lu vur a teri soaia. Lu sa’sem sì pxeveng alu mevengan sì ’evenge. Poeri lu kakpam. Mì sngä’ikrr fo tìran mìkam tsray tengkrr fwerew aysä’ot lesar sì ’umtsat fpi spxina ’evengan. Fo nì’aw tìran ayfya’osìn a txolula ta teyra neni afaoi. Fo ke plltxe, nì’aw serar sneyä syokxit fte pivängkxo. Fo fmi livu ’ango nìwotx.

Tsakrr rolun ’evanìl a’ewan frato tawsìptsyìpit fte tsafa uvan sivi. Pol tsat new mivunge slä sempul ke tung. Lam fwa pamori sì tìvawmìri fo txopu si nìtxan. Sempulìl tawsìptsyìpit txìng slä ’evel akakpam tsmukanur tsat tìng nìwan.

Krra tätxaw kelkune ketsukspawa kemo atxewm si … tìlen a leykayatängem sìreyti feyä. ’Evanìl ahì’i tawsìptsyìpur sleyku pamit – swiräol a mì na’rìng stawm sngä’i fivewi. Fmi sempul ’itanit zivong … slä po ke tsängun. ’Evan terkup eo aynari soaiä.

Wum zìsìtmaw …

Kakpama ’evel alu Reyken (Regan) ’efu futa fekemìri kllfro’ … sa’nok alu ’Evìlìn (Evelyn) ’efu nìtengfya. Sempul alu Li (Lee) ’äpeykìn fa tìkangkem – natkenong: po fmi Reykenur stawmtswot tivìng fa hì’ia sä’o lefngap. Nìlun po fmi vivewng soaiat fa fwa tìhawnu sivi foru wä ayswirä. Lu lekin taluna lu muntxateru prrnen a mì frrku ulte ’ìyongokx ye’rìn.

Fkol tse’a teyngta pefya ayfo kelku si sì rey luke fwa fmi sleykivu pamit awok, luke fwa plltxe, ulte txula moti a klltemì tsenga prrnen ’ìyì’awn fteke tsapxeswirä tsun stivawm.

Trro Li new ’itanur wivìntxu fya’ot a stä’nì fayoangit ta kilvan. ’Evan alu Markusì (Markus) txopu si nìtxan. Tafral po ke new kivä sì nivume. Reyken new kivä slä sempulìl poru ke tung. Pori sti hifwo kelkuftu ne tseng a sneyä tsmukan tolerkup. Sa’nok ’erì’awn kelkuro.

Tsìk tìnusokx sngä’i … tìsrawtalun pol relit tungzup ulte fko tsun stivawm futa swirä zera’u …

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ke pìsyeng oe nì’ul! Txo aynga new ivomum teyngta pefya txantsana fìvur atxantsan ’i’a, rutxe tsaru tivìng nari. Lu pxan.

Nì’awve, zene oe pivlltxe san latsam fwa fìrel lu txewm sìk. Tsun tivam. Lu ’a’awa swawtsyìp a ayngati speykatsä nì’it. Slä fpìl oel futa nìran lu kosmana vur a teri soaia ulte teri teynga pefya sute fmi emrivey hufwa lam kifkey fowä nìwotx.

Fwa rey luke fwa plltxe srak? Kxawm tsunslu. Fwa rey luke pam awok srak? Ketsukronsrelngop! Prrnen zawng sì tsngawvìk ulte sute leym krra fol ’efu tìsrawti fu txoput … Awnga rey mì hifkey awok. Rutxe fpivìl teri fam nìwotx a sleyku ayngal fìtrr – ftxey väpam, ftxey hawmpam, ftxey nìtkan ftxey nìtkanluke. Tsiveri fam nìwotx a fkeytok awngapxaw.

Mok oel futa aynga tsarelur arusikx tìng nari. Ulte layu ayngaru letsima lie atxankeltrrtrr – tìfnunga’a tseng a relit arusikx wìntxu fkol. Taluna hufwa lu pamtseo mì sarel arusikx, fìtìfkeytokìl sì fìliel sutet fneyku …No comments:

Post a Comment